Згідно вимог Міжнародного центра Юмейго, практикувати Юмейго серед пацієнтів юмейго-терапевт має право лише після здобуття третього Дану, на основі отриманого міжнародного диплому. До 3-го Дану учень отримує практичні та теоретичні знання на курсах під контролем досвідченого вчителя (5-ий Дан). Між курсами відпрацьовує навики на друзях та близьких, протягом більше року. Так було при Вчителі Масаюкі Сайонджі. Тепер, деякі вчителі змінили підхід у викладанні, об’єднавши курси навчання 1-ого та 2-ого Дану в один цикл (18-20 днів). Такий підхід до навчання обґрунтовують небажанням переривати вивчення цілісної кати (системи послідовних прийомів масажної техніки), а також рядом інших причин. Школа Юмейго в Україні притримується традиційного викладання, як навчав сам Учитель. Для освоєння кожного Дану проводяться курси, а після – виділяється час для практичного засвоєння. Важливо, що в період між курсами, контакт «вчитель-учень» не втрачається. Учень може ділитьсь з вчителем результатами своєї практики, задавати запитання і до наступних курсів стає більш підготовленими завдяки отриманому досвіду.

Для мене головне у викладанні не змінювати жодних технічних нюансів, притримуватись правильної техніки, яку передавав Масаюкі Сайонджі і яку зараз контролюють майстри Міжнародного центру Юмейго. А також передати теорію Юмейго в такому вигляді, як її навчав Масаюкі Сайонджі.